Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”


R&D 4 wheeled vehicle

Dezvoltarea societatii Venqo Engineering SRL prin dezvoltarea si lansarea pe piata a unor servicii de inginerie si proiectare in domeniul vehiculelor electrice

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Date contract de finantare:

Program: POS CCE - Axa 2, Domeniul 2.3. ,Operatiunea 2.3.3.

SCHEMA DE AJUTOR:

"Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare (CDI) prin Programul Operational Sectorial pentru Cresterea Competitivitatii Economice (POS-CCE)" si "Finantarea proiectelor de investitii initiale in cercetare-dezvoltare si inovare"

ID / Cod SMIS: 1439/42479

Nr. Contract: 474/30.05.2013

Perioada de implementare: 31.05.2013 - 30.06.2015

Valoarea totala a proiectului: 4.220.776,85 lei, Valoarea asistentei nerambursabile: 3.499.416,00 lei.

Sectorul relevant pentru tematica proiectului: 22. Autovehicule

Informatii proiect:

Date de contact:

Director de proiect: Cocirta Thomas, Telefon/fax: +40/332461545, email: tc@venqo.com

Locul de implementare a proiectului: REGIUNEA:Nord-Est, JUDETUL: Iasi, LOCALITATEA: Iasi, Soseaua PACURARI nr. 151, corp C4, jud. IASI, cod postal 700544.


Descrierea proiectului:

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea si lansarea pe piata a unor servicii de consultanta tehnica intr-un domeniu de viitor si cu un enorm potential de crestere, respectiv autovehiculele electrice. Aceste servicii constau in ingineria, designul, conceptia, proiectarea si programarea software de solutii si module mecatronice ce intra in componenta autovehiculelor electrice si vor avea, fata de concurenta, marele avantaj de a fi testate si validate pe o platforma mobila. Aceasta platforma mobila este o instalatie-pilot.

Acest obiectiv va fi atins prin cresterea capacitatii de cercetare - dezvoltare si inovare a firmei SC Venqo Engineering SRL si are la baza experienta acumulata pana in prezent in acest domeniu de catre echipa de implementare a proiectului precum si expertiza unor specialisti ce vor fi implicati in realizarea unor activitati specifice.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt urmatoarele:

  propunerea unor servicii substantial imbunatatite, cu valoare adaugata mare;
  dezvoltarea capacitatii tehnologice;
  stimularea inovarii;
  cresterea productivitatii;
  cresterea competitivitatii la nivel international;
  cresterea si diversificarea serviciilor propuse;
  creare a a cel putin 6 locuri de munca si mentinerea a cel putin jumatate din acestea dupa perioada de implementare a proiectului;
  cresterea cifrei de afaceri a solicitantului de la 525.791,00 lei (anul 2011) la 1.556.040,50 lei (sfarsitul celui de-al treilea an de durabilitate a investitiei);
  alcatuirea si validarea unei retele de parteneri si furnizori pentru activitatile viitoare;
  conceperea si fabricarea unei instalatii-pilot (platforma mobila de test si validare a solutiilor tehnice si serviciilor propuse la clienti).

Justificarea necesitatii implementarii proiectului

SC Venqo Engineering SRL are convingerea ca trebuie sa orienteze oferta sa de servicii de inginerie spre domeniul autovehiculelor electrice, domeniu ce are unul din cele mai mari potentiale de dezvoltare in viitorul apropiat, pe plan global.

Desi nou creata, SC Venqo Engineering SRL are, datorita experientei angajatilor si ai retelei de specialisti constituita in jurul sau, background-ul necesar pentru a ataca acest nou domeniu. Compania a dezvoltat deja proiecte si solutii tehnice cu tehnologii identice celor din viitoarele vehicule electrice: module mecatronice, actionoare, mecanica de precizie, ansamble cinematice complexe, robotica, software, etc.

Dar SC Venqo Engineering SRL nu poseda, in prezent, resursele financiare necesare pentru a realiza obiectivele pe care si le propune. Compania trebuie sa-si amelioreze infrastructura de cercetare-dezvoltare si inovare si sa angajeze si formeze un complement de personal cu inalta calificare in domeniu. In acelasi timp, pentru a deveni credibila si a-si demonstra competentele intr-un domeniu nou pentru ea, SC Venqo Engineering SRL trebuie sa investeasca in realizarea unei platforme de test si validare de solutii tehnice.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt urmatoarele:

  aducerea unui aport financiar, care sa permita o mai rapida dezvoltare si lansare pe piata a serviciilor.
  acoperirea partiala a cheltuielilor cu materialele si componentele necesare
  crearea de parteneriate CDI in proiecte nationale si internationale
  cresterea vizbilitatii firmei pe plan national si international
  accesul la activitati si rezultate de cercetare-dezvoltare si inovare si acoperirea partiala a cheltuielilor de brevetare si promovare

Prin indeplinirea obiectivului general al proiectului, SC Venqo Engineering SRL:

  va dezvolta capacitatea si infrastructura de cercetare dezvoltare si inovare
  va dispune de rezultate aplicabile direct in economie
  va contribui la cresterea calitatii, a nivelului de tehnologie si inovatie si a valorii adaugate a ofertei de servicii „Made in Romania”

Proiectul prezinta o foarte mare valoarea adaugata din punct de vedere stiintific:

  publicarea de noi rezultate ale activitatii de cercetare dezvoltare
  crearea de noi brevete si functie de interesul studentilor se pot realiza in parteneriat public-privat lucrari de licenta, master si doctorat
  dezvoltarea si mentinerea infrastructuri de cercetare-dezvoltare existenta
  specializarea, formarea si mentinerea personalului stiintific necesar
  cresterea capacitatii (personal stiintific) si asigurarea accesului ca partener la activitati si utilizarea rezultatelor din CDI

De asemenea, proiectul prezinta o foarte mare valoare adaugata din punct de vedere economic si social:

  cresterea semnificativa a cifrei de afaceri pe urmatorii 3-5 ani si implicit asigurarea stabilitatii financiare
  cresterea potentialului de transfer de technologie a rezultatelor de tip cercetare dezvoltare in micro-productie
  mentinerea locurilor de munca existente
  crearea de noi locuri de munca
  promovarea internationala de noi produse nationale cu inalta valoare adaugata.

Odata cu aderarea la structurile UE, Romania are o noua sansa de a lansa pe piata europeana si internationala produse/servicii competitive si de inalta calitate. In acest sens, serviciile si produsele propuse de firma noastra, rezultate al unor activitati de cercetare dezvoltare si inovare vor contribui la acest aspect.

Pe de alta parte, in plan national este din ce in ce mai acuta criza provocata de lipsa personalului specializat. Se observa in ultimii ani (atat in perioada preaderare, cat si postaderare) o migratie a fortei de munca spre alte tari membre ale UE. Absolventii de studii superioare si tinerii cercetatori romani emigreaza in strainatate datorita lipsei acute pe piata romaneasca a unor locuri de munca care sa le poata oferi, pe de o parte venituri financiare decente, si pe de alta parte posibilitatea de a aplica cunostiintele de specialitate dobandite in universitati.

Conform ultimelor studii realizate de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse un motiv determinant in cautarea unui loc de munca in strainatate il constituie tocmai absenta unor intreprinderi ce utilizeaza si produc tehnologii de ultima generatie precum si a unei infrastructuri ce cercetare dezvoltare de inalta performanta care sa poata oferi angajatului satisfactia realizarii pe plan profesional. In acelati timp, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului a lansat prin intermediul programului PNCI instrumente de retinere si aducere in tara a expertilor romani din diaspora.

In cadrul strategiei sale generale si in special datorita acestui proiect, firma SC Venqo Engineering SRL va dezvolta propria sa structura de cercetare-dezvoltare la standarde internationale si va crea locuri de munca in domeniu CD si micro-productiei de inalta tehnologie. Aceste locuri de munca vor fi propuse personalului autohton specializat si specialistilor romani din strainatate.

In acelasi timp, in cadrul strategiei sale de dezvoltare durabile, SC Venqo Engineering SRL urmareste incheierea de parteneriate cu institutii de studii superioare din regiunea Moldovei pentru a oferi studentilor din anii terminali posibilitatea realizarii unor stagii de practica si a lucrarilor de licenta, master si doctorat.

Asadar, se pot enumera si alte rezultate benefice care justifica implementarea proiectului:

  va contribui la cresterea prestigiului cercetarii romanesti
  va contribui la stabilizarea in tara a personalului de inalta calificare si a tinerilor absolventi, prin crearea si mentinerea de locuri de munca in CD si proliferarea in randul studentilor a realizarilor industriale si de cercetare romanesti
  va contribui la reducerea decalajelor de dezvoltare intre tara noastra si alte tari membre UE.

Descrierea componentelor proiectului

Dupa depunerea prezentei cereri de finantare, aprobarea si contractarea proiectului, se vor derula urmatoarele activitati, incluzand subactivitatile aferente astfel:
  A. Dezvoltare experimentala (Inovare de produs)
  A1. Documentare, dimensionare, simulare si design a noului sistem
  A2. Construirea si testarea platformei pe baza planurilor pilot
  A2.1. Ansamblarea elementelor furnizate in module specifice platformei
  A2.2. Programarea software a modulelor specifice platformei
  A2.3. Testarea individuala a modulelor specifice platformei
  A2.4. Realizarea instalatiei-pilot (platformei) prin montarea tuturor modulelor specifice
  A2.5. Programarea software a platformei
  A3. Achizitia de servicii pentru dezvoltare experimentala
  B. Cercetare industriala (Inovare de proces)
  B1. Proiectarea sistemului
  B1.1. Realizare arhitectura platforma
  B1.2. Dimensionare si simulare pentru diverse module platforma
  B1.3. Stabilirea solutiilor tehnice ce urmeaza a fi puse in productie
  B1.4. Re-dimensionare module platforma (activitate bazata pe detaliile tehnice si economice obtinute la B1.3.)
  B1.5. Realizare arhitectura (varianta finala) a platformei
  B1.6. Conceperea/Proiectarea si dimensionarea in detaliu a tuturor modulelor platformei
  C. Alte activitati de inovare
  C1. Activitati de obtinere si validare a drepturilor de proprietate industriala
  C1.1. Redactarea si depunerea la autoritatile competente a cel putin un brevet pentru noua platforma
  C1.2. Activitati de traducere a documentatiei pentru obtinerea sau validarea dreptului de proprietate intelectuala in alte jurisdictii
  C2.
  C2.1. Achizitie servicii de consultanta manageriala
  C2.2. Achizitie servicii de asistenta tehnologica
  C3. Achizitie de servicii de sprijinire a inovarii
  C3.1. Achizitie de studii de piata
  C3.2. Achizitie de servicii de inchiriere spatii de lucru
  C4.
  C4.1. Angajarea, stabilirea responsabilitatilor specifice si derularea colaborarii
  C4.2. Realizarea transferului de cunostinte si training a personalului echipei de implementare a proiectuluiD. Activitati pentru introducerea in productie a rezultatelor cercetarii-dezvoltarii sau a dreptului de proprietate intelectuala
  D1. Elaborarea unei documentatii de introducere in productie, de punere in functiune si de operare
  D2. Achizitia de utilaje, instalatii, scule si echipamente diverse - programarea achizitiei, elaborarea documentatiei de atribuire, anuntul/invitatia de participare, derularea procedurii, atribuirea contractului
  D3. Achizitii de active necorporale necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv (documentatii tehnice, software, brevete, drepturi de utilizare, publicatii, abonamente la baze de date si obtinerea de diverse licente software si de utilizare) - programarea achizitiei, elaborarea documentatiei de atribuire, anuntul/invitatia de participare, derularea procedurii, atribuirea contractului
  D4. Activitati de punere in fabricatie, functiune si operare (executarea finala si exploatare instalatie-pilot)
  D4.1. Testarea platformei in conditii reale de lucru
  D4.2. Realizarea de modificari/optimizari la nivelul platformei (functie de rezultatele testarii din cadrul activitatii D2.1)
  D4.3. Testarea finala a platformei in conditii reale de lucru
  D4.4. Revizuirea documentatiei de introducere in productie, de punere in functiune si de operare
  D5. Achizitia de servicii pentru realizarea de analize economice, studii de piata si planuri de afaceri - programarea achizitiei, elaborarea documentatiei de atribuire, anuntul/invitatia de participare, derularea procedurii, atribuirea contractului, realizarea si receptia serviciilor
  E. Activitati neeligibile
  E1. Activitati de informare si publicitate
  E2. Activitati de management proiect
  E2.1. Constituirea nucleului echipei de dezvoltare experimentala/cercetare industriala
  E2.2. Selectia, testarea si angajarea de personal complementar
  E2.3. Formarea si instruirea personalului si stabilirea responsabilitatilor acestuia
  E2.4. Intocmire caiete de sarcini pentru achizitie materiale si echipamente
  E2.5. Realizare audit tehnic (bazat pe informatii online, telefonice si referinte anterioare) a posibililor furnizori de materiale si echipamente
  E2.6. Transmitere cereri de oferte tehnico-economice si evaluarea acestora
  E3. Activitati neeligibile aferente activitatii de Achizitie de active corporale si necorporale specifice activitatii de dezvoltare experimentala/cercetare industriala
  E3.1. Proceduri de achizitie de active corporale - programarea achizitiei, elaborarea documentatiei de atribuire, anuntul/invitatia de participare, derularea procedurii, atribuirea contractelor
  E3.2. Proceduri de achizitie a unor active necorporale - programarea achizitiei, elaborarea documentatiei de atribuire, anuntul/invitatia de participare, derularea procedurii, atribuirea contractelor
  E3.3. Receptia de active corporale si necorporale necesare cercetarii industriale si dezvoltarii experimentale, instalarea si testarea acestora, formarea si instruirea personalului
  E3.4. Activitati neeligibile aferente activitatii
  E4. Activitati neeligibile aferente activitatii de - Determinarea profilelor de expertiza si dimensionarea gradului de ocupare pentru personalul cu inalta calificare
  E5. Activitati de management pentru activitatile pentru introducerea in productie a rezultatelor cercetarii-dezvoltarii sau a dreptului de proprietate intelectuala
  E5.1. Dimensionarea necesarului de utilaje, instalatii si echipamente pentru introducerea in productie si realizarea produsului
  E5.1.1. Inventarierea utilajelor si sculelor existente si a gradului lor de folosire in proiect
  E5.1.2. Stabilirea listei de utilaje, instalatii, scule si echipamente diverse de achizitionat si intocmirea caietului de sarcini specific
  E5.2. Instalarea echipamentelor si utilajelor necesare activitatilor de productie

Activitatile de cercetare industriala si dezvoltare experimentala ce urmeaza a fi desfasurate in cadrul proiectului propus au la baza cercetarile efectuate de catre Ciprian Zanoaga pentru lucrarea de licenta, lucrare prezentata in cadrul Facultatii de Mecanica. In acest sens, in anul 2010 a fost realizat un vehicul hibrid (electric/termic). Acest vehicul va constitui baza de plecare pentru realizarea instalatiei pilot: o platforma mobila de teste si validare de solutii mecatronice pentru vehiculele electrice. Pentru aceasta se va inlocui tractiunea hibrida electrica si termica cu o tractiune 100% electrica si se vor inlocui deasemenea solutiile clasice de suspensie, franare, directie, etc prin solutii mecatronice.

La aceasta transformare vor participa si profesorii Gabriel Ursescu si Vasile Horga, care au o importanta experienta in domeniul vehiculelor rutiere si respectiv al roboticii.

Dupa implementarea prezentului proiect, SC Venqo Engineering SRL va propune fabricantilor de vehicule electrice servicii de inginerie, design, conceptie, proiectare, programare, acestea beneficiind de testare in conditii reale de drum, pe platforma mobila.

Indicatori:

INDICATORI

Valoare la inceputul perioadei de implementare

Valoare la sfarsitul perioadei de implementare

Realizare

 

 

Cheltuieli eligibile efectuate din fonduri nerambursabile pentru proiect (lei)

0,0

3.499.416,00

Cheltuieli anuale pentru CD (lei)

50.385,00

1.208.000,00

Cifra de afaceri (lei)

525.791,00

636.207,11

Rezultat

Valoare la inceputul perioadei de implementare

Valoare la sfarsitul perioadei de durabilitate

Locuri de munca nou create in intreprindere datorita proiectului (numar)

0

3

Locuri de munca nou create in activitatea CD datorita proiectului (numar)

0

3

Locuri de munca mentinute in intreprindere datorita proiectului (numar)

3

3

Numar cereri de brevete rezultate din proiect

0

1

Contributia financiara privata totala (cheltuieli eligibile si neeligibile, fara TVA)a solicitantului la proiect (lei)

0,00

128.469,17

Cheltuielile eligibile efectuate de catre intreprindere pentru proiect (lei)

0,00

3.499.416,00
Informatii utile:

Anunt incepere proiect

 

 

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro .

 

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.